SIO Anonymous
Inżynieria Algorytmiczna 2007, Wiadomości

Zagroda
Autor: Tomasz Idziaszek, 2007-10-16 22:04:02
Uściślono treść zadania, dodając wymaganie, że muszą być użyte wszystkie fragmenty ogrodzenia.

Interesanci 2
Autor: Tomasz Idziaszek, 2007-10-08 21:18:51
Poprawiłem błędne odpowiedzi w dwóch testach. Wszystkie rozwiązania zostały ponownie sprawdzone. Mam nadzieję, że teraz już jest wszystko dobrze.

Interesanci 2
Autor: Tomasz Idziaszek, 2007-10-05 21:04:41
Uściślenie treści zadania: w przypadku gdy istnieje wiele optymalnych permutacji należy wypisać tę, która jest najmniejsza leksykograficznie. Porządek leksykograficzny dla permutacji definiujemy następująco: (a[1], ..., a[n]) < (b[1], ..., b[n]) wtw gdy istnieje j takie, że a[j] < b[j] oraz a[i] = b[i] dla i < j.

Co to jest?
Autor: Szymon Acedański, 2007-10-02 14:12:19
Ten serwis jest przeznaczony dla uczestników zajęć z Inżynierii Algorytmicznej na MIMUW w semestrze zimowym 2007/2008.


ZALOGUJ SIĘ
Login:
Hasło:

SIO, 2019-08-19 20:30:33