SIO Anonymous
XIII Olimpiada Informatyczna, I etap, Wiadomości

Przesyłanie wyników pocztą
Autor: Krzysztof Stencel, 2006-01-04 13:55:01
Dziś zwykłą pocztą zostały rozesłane informacje o kwalifikacji do II etapu XIII Olimpiady Informatycznej.

Osoby, które się nie zakwalifikowały do II etapu, otrzymają wyniki pocztą zwykłą tylko wtedy, gdy przysłały rozwiązania listem poleconym i nie miały konta w SIO.

Wyniki
Autor: Szymon Acedański, 2005-12-19 17:39:47
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu wraz z informacją o ilości uzyskanych punktów dostępna jest na stronie OI.

209!
Autor: Krzysztof Stencel, 2005-12-16 14:02:17
Decyzją Komitetu Głównego do zawodów II stopnia zakwalifikowały się osoby, które zdobyły co najmniej 209 punktów.

Testy
Autor: Szymon Acedański, 2005-12-07 21:15:40
Testy użyte do oceny rozwiązań są dostępne również pod adresem http://sio.mimuw.edu.pl/testy/. Proszę używać tego właśnie adresu, szczególnie jeśli chce się mieć pewność, że wznawianie transferu działa poprawnie.

Wstępna ocena
Autor: Krzysztof Stencel, 2005-11-30 13:09:37
Dziś po północy w SIO każdy zawodnik będzie mógł zobaczyć wstępne wyniki oceny swojej pracy.

W dziale "Przydatne zasoby" można znaleźć testy użyte do oceny.

Do 09.12.2005 można zgłaszać uwagi do tej oceny (tylko przez dział "Pytania"). Uwagi nadesłane po 09.12.2005 nie bedą brane pod uwagę.

Oficjalne wyniki oraz lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia będzie ogłoszona 16.12.2005.

Osoby, które w "Moje wyniki" nic nie zobaczą, powinny nacisnąć "Moje zgłoszenia", gdzie znajdą odpowiednią informację.

21 listopada zakończenie zawodow.
Autor: Krzysztof Stencel, 2005-11-16 09:01:23

Poprzez SIO można zgłaszać rozwiązania do 12:00 w południe 21 listopada. Przez następne 12 godzin (do północy) można jeszcze wysyłać rozwiązania pocztą poleconą na adres:

Olimpiada Informatyczna
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
tel. (0-22) 626-83-90

Nie ujawniaj swoich rozwiązań przed północą 22 listopada. Ktoś może wysłać Twój program pocztą poleconą! Wtedy obaj zostaniecie zdyskwalifikowani.

Nie wysyłaj do nas pracy e-mailem. Skasujemy taki e-mail bezlitośnie.

Jednocześnie przypominam postanowienia Zasad Organizacji Zawodów:

Komitet Główny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu. Odbiór przesyłki zostanie potwierdzony przez Komitet Główny zwrotnym listem elektronicznym (prosimy o zachowanie tego listu). Brak potwierdzenia może oznaczać, że rozwiązanie nie zostało poprawnie zarejestrowane. W tym przypadku zawodnik powinien przesłać swoje rozwiązanie przesyłką poleconą za pośrednictwem zwykłej poczty.

Ze względu na ochronę poufności rozwiązań (żeby się komuś nie wypsło), zamkniemy dział Forum na około 24 godziny.

Limity czasowe dla testów przykładowych
Autor: Krzysztof Stencel, 2005-11-07 11:26:27
Do każdego zadania jest kilka testów przykładowych. Zgłoszone programy zawodniczek/zawodników są na nich sprawdzane. Nie są to testy oceniane, więc za każdy zawsze jest 0 punktów.

Jeśli test ma niewielki rozmiar (tzw. test poprawnościowy), to limit czasowy wynosi 3 sekundy.

Jeśli test ma duży rozmiar (tzw. test wydajnościowy), to limit czasowy wynosi 60 sekund.

Limit czasowy 60 sekund obowiązuje też w przypadku testów programu.

Te limity dotyczą tylko testów przykładowych. Zarówno testy, które posłużą do oceny rozwiązań, jak i ich limity czasowe, są tajne do chwili ogłoszenia wstępnych wyników.

Test programu niedostępny na sam koniec
Autor: Szymon Acedański, 2005-10-31 13:22:13
Ze względu na przewidywane przeciążenie SIO, opcja Test programu zostanie wyłączona o północy z 18 na 19 listopada. Zachęcamy zatem do wcześniejszego testowania programów.

Rozpoczynamy I etap
Autor: Szymon Acedański, 2005-10-24 00:00:00
W tym roku w pierwszym etapie jest do rozwiązania pięć zadań: Rozwiązania można zgłaszać do 21 listopada. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oi.edu.pl. Tam są również dostępne treści zadań w formacie HTML.

Powodzenia!

Testowanie rozwiązań
Autor: Szymon Acedański, 2005-10-24 00:00:00
W tym roku dostępna jest w SIO dodatkowa funkcja. Pozwala ona testować rozwiązania na naszych sprawdzaczkach przy użyciu własnych testów. Po wybraniu z menu pozycji Test programu pojawi się formularz, przy użyciu którego należy przesłać swój kod źródłowy oraz pojedynczy test (może być spakowany ZIP-em lub gzip-em). Wyniki sprawdzania powinny się pojawić w Moich zgłoszeniach.

Uwaga! System nie sprawdza poprawności odpowiedzi wygenerowanych przez przysyłane do testowania programy.

XIII OI
Autor: Szymon Acedański, 2005-10-14 15:53:08
Już wkrótce rozpocznie się XIII edycja Olimpiady Informatycznej.

Jeśli nie posiadasz konta w serwisie SIO, możesz je już założyć. Jeśli masz do nas jakieś pytania, użyj opcji Pytania po lewej stronie (po uprzednim zalogowaniu się).


ZALOGUJ SIĘ
Login:
Hasło:

SIO, 2021-01-19 21:51:20