SIO Anonymous
X Olimpiada Informatyczna, Etap I -- wiadomości

II etap
Autor: Tomasz Waleń, 2003-02-08 13:42:51
Ze względu na II etap Olimpiady SIO będzie nieczynne do piątku 14 lutego 2003.

Ogłoszenie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycz
Autor: SIO, 2003-01-10 10:27:56
 1. Jury Olimpiady Informatycznej przeanalizowało wszystkie prace, które zostały nadesłane w I etapie.
 2. U 73 osób, które zostały już zakwalifikowane do II etapu Olimpiady, Jury zakwestionowało autorstwo co najmniej jednego rozwiązania.
 3. Osoby, którym zakwestionowano autorstwo rozwiązań, zostały o tym poinformowane elektronicznie i poproszone o złożenie wyjaśnień.
 4. Raport Jury i wyjaśnienia nadesłane przez zawodników zostały przeanalizowane przez Prezydium Komitetu. Prezydium uznało prace 15 osób za prace samodzielne.
 5. Na wniosek Prezydium, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej postanowił:
  • Za każde rozwiązanie uznane za niesamodzielne przyznać 0 punktów i skorygować łączną liczbę punktów za zadania.
  • Zakwalifikować do drugiego etapu wszystkie osoby, które uzyskały co najmniej 202 punkty.
 6. Członkowie Komitetu Olimpiady Informatycznej wyrażają żal, że tak wiele osób pracowało niesamodzielnie i mają nadzieję, że w przyszłości taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
Załącznik: alfabetyczna lista osób zakwalifikowanych do II etapu (po korekcie).

Oficjalne wyniki
Autor: Tomasz Waleń, 2002-12-07 16:05:57
Dostępne są już oficjalne wyniki I etap Olimpiady:

Nieoficjalne wyniki
Autor: Jury Olimpiady, 2002-11-25 12:00:00
Dostępne są nieoficjalne wyniki I etapu.

Podana punktacja jest nieoficjalna. Oficjalne wyniki, w tym lista osob zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, zostana podane w witrynie Olimpiady 7 grudnia 2002 r.

Do dnia 29.11.2002r. (włącznie), poprzez witrynę Olimpiady -- dział Pytania, każdy zawodnik może zgłaszać uwagi do oceny swoich rozwiązań.

Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposób oceny.

Reklamacje złożone po 29.11.2002r. nie będą rozpatrywane.

W przydatnych zasobach można znaleźć testy użyte do oceniania rozwiązań.

Nieoficjalne wyniki już w poniedziałek.
Autor: Tomasz Waleń, 2002-11-24 16:49:50
Nieoficjalne wyniki I etapu zostaną ogłoszone w poniedziałek (25.11) o godzinie 12:00.

Koniec zgłaszania rozwiązań
Autor: Tomasz Waleń, 2002-11-04 12:00:00
Przyjmowanie rozwiązań przez SIO zostało zakończone

Możliwe jest jeszcze nadanie rozwiązań pocztą poleconą, na adres:
Olimpiada Informatyczna
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. (0-prefiks-22) 822 40 19, 668 55 33
w nieprzekraczalnym terminie nadania do 4 listopada 2002 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Osoby korzystające wcześnie z SIO powinny pamiętać o:
 • przesłaniu formularza z danymi osobowymi (w tym z identyfikatorem używanym wcześnie w SIO),
 • wysłaniu wszystkich rozwiązań (rozwiązania nadesłane pocztą anulują wszystkie poprzednie zgłoszenia).

Koniec I etapu coraz bliżej
Autor: Tomasz Waleń, 2002-11-02 19:23:36
Termin zgłaszania rozwiązań zadań z I etapu upływa w poniedziałek 2002.11.04 o godzinie 12:00.
Gorąco polecamy jak najwcześniejsze zgłoszenie ostatecznych rozwiązań.
Sprawdź, czy:
 • zostały zgłoszone najnowsze wersje Twoich programów,
 • nadesłane rozwiązania kompilują się i poprawnie rozwiązują testy przykładowe,
 • w SIO znajdują się Twoje dane osobowe
Pamiętaj, że:
 • ocenie podlegają jedynie ostatnie zgłoszenia (dla poszczególnych zadań),
 • po 2002.11.04 12:00, niezależnie od okoliczności, nie ma możliwości zgłoszenia rozwiązań drogą elektroniczną (jednak do końca dnia pozostaje możliwość nadania rozwiązań pocztą poleconą)

PS. Forum dyskusyjne zostało zamknięte do czasu zakończenia I etapu.

Wracają Pogromcy Algorytmów.
Autor: Tomasz Waleń, 2002-10-30 14:19:35
5 listopada do portalu Gazeta.pl wraca konkurs Pogromcy Algorytmów. Jak co roku na zwycięzców czekają cenne nagrody, m.in notebook, aparat cyfrowy, palmtopy.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji już wkrótce.

Zbliża się koniec I etapu
Autor: SIO, 2002-10-25 15:43:48
Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin zgłaszania rozwiązań z I etapu Olimpiady.
Rozwiązania można zgłaszać do 4 listopada (poniedziałek) 2002 do godziny 12:00 przez SIO, lub pocztą poleconą w terminie nadania do 4.11.2002.
PS. Od chwili obecnej rozwiązania zadania Ciągi bez zająknięć są sprawdzane tym samym programem który będzie użyty do ostatecznej oceny.

Sprawdzanie rozwiązań i ocen.bat
Autor: Tomasz Waleń, 2002-10-09 13:51:40
Dostępny jest już nowy ocen.bat. Wszystkie zgłaszane rozwiązania są obecnie sprawdzane na zestawie testów zawartych w ocen.bat (wyniki są dostępne w zakładce Moje zgłoszenia).
PS Każdy użytkownik dysponuje 10 zgłoszeniami (dla pojedynczego zadania).

X Olimpiada Informatyczna, I etap rozpoczęty
Autor: Tomasz Waleń, 2002-10-07 00:00:00
Rozpoczyna się I etap X Olimpiady Informatycznej. W tym roku do rozwiązania jest 5 zadań: Więcej informacji można znaleźć na stronach Olimpiady: www.oi.edu.pl.
Rozwiązania zadań można zgłaszać, przez SIO lub pocztę poleconą, do 4 listopada 2002 (więcej informacji można znaleźć w Zasadach ogranizacji zawodów).

X Olimpiada Informatyczna
Autor: SIO, 2002-09-30 18:13:32
I etap X Olimpiady Informatycznej rozpoczyna sie 7 października 2002. Zapraszamy w poniedziałek ;-)


ZALOGUJ SIĘ
Login:
Hasło:

SIO, 2021-01-19 22:39:37